Business areas

Investment and development consulting
Real estate project implementation

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của SB INVEST, trên tất cả các phân khúc như: Bất động sản đô thị, bất động sản công nghiệp, bất động sản nghĩ dưỡng, bất động sản năng lượng, bất động sản nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản y tế giáo dục chất lượng cao,…

Searching, consulting, mergers and acquisitions Real estate project M&A

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn M&A cho Bên mua hoặc Bên bán xuyên suốt quá trình giao dịch và sau giao dịch. Thế mạnh trong dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm: Gia tăng giá trị dự án, khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư trong nước, quốc tế và đàm phán các điều khoản giao dịch.

Trade and investment promotion in Vietnam with foreign partners

Thực hiện tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hợp tác, cung ứng tất cả dịch vụ về tư vấn đầu tư tại Việt Nam