Hội thảo thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu

SB Group
05-12-2022

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – Asean (US-ASEAN Business Council) tổ chức Hội thảo thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Sự kiện góp mặt nhiều ông lớn của thế giới như Google, Visa, Facebook, UPS…cùng sự đồng hành của Bộ Công thương và […]

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – Asean (US-ASEAN Business Council) tổ chức Hội thảo thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Sự kiện góp mặt nhiều ông lớn của thế giới như Google, Visa, Facebook, UPS…cùng sự đồng hành của Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch đầu tư.

Hội thảo tập trung vào các chương trình hỗ trợ các mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy số hóa các DNVVN Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong khu vực và trên thị trường toàn cầu.

Mục tiêu chính của Hội thảo là cung cấp các kỹ năng số cần thiết để chuẩn bị cho các DNVVN Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển nền kinh tế số cũng như cung cấp một nền tảng để hỗ trợ các bên hữu quan chính kết nối và trang bị cho các DNVVN Việt Nam những kiến thức cần thiết và các kỹ năng để phát triển doanh nghiệp của họ. Hơn hết, Hội thảo hướng tới việc thúc đẩy và hỗ trợ các chương trình của Chính phủ nhằm nâng cao kỹ năng số cho các DNVVN và khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu, đặc biệt là để cạnh tranh hơn trong khu vực và toàn cầu.

 


Tin liên quan