Ông Nguyễn Chí Dũng

Ông Nguyễn Chí Dũng
Ông Nguyễn Chí Dũng
Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Chí Dũng đã có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Tư vấn đầu tư, phát triển kinh doanh và Luật, . Trong đó ông có hơn 7 năm làm việc tại các công ty luật và các tập đoán lớn trong nước cũng như công ty nước ngoài […]

  • Điện thoại:
  • Email:

Ông Nguyễn Chí Dũng đã có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Tư vấn đầu tư, phát triển kinh doanh và Luật, . Trong đó ông có hơn 7 năm làm việc tại các công ty luật và các tập đoán lớn trong nước cũng như công ty nước ngoài .

Trực tiếp tham gia tìm kiếm, đàm phán dự án về bất động sản, giáo dục, tài chính, mua bán sát nhập liên doanh.

Trước khi gia nhập SB INVEST ông đã từng giữ chức vụ trưởng ban pháp chế công ty liên doanh giữa Việt Nam và Nhật bản, trợ lý tổng giám đốc lĩnh vực giáo dục TMS GROUP. Hiện tại thành viên tổ tư vấn đầu tư và doanh nghiệp SB LAW & Phó tổng giám đốc SB INVEST.

Chuyên môn của ông bao gồm tìm kiếm, tư vấn đầu tư, pháp lý, M&A, trực tiếp tham mưu tư chiến lược phát triển quan hệ kinh doanh cũng như xây dựng mạng lưới quan hệ đối ngoại tại các tập đoàn trong và ngoài nước.

Ông tốt nghiệp cử nhân ngành tại đại học Luật Hà Nội và ngành Quản trị kinh doanh Quốc Tế tại Đại học Staffordshire Vương Quốc Anh.

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Ban điều hành

Ông Nguyễn Sỹ Hiếu Giám Đốc Thị Trường Singapore và Mỹ
Ông Manoj Menon Giám Đốc Thị Trường Đông Nam Á
Ông Yoon Kyu Hee Giám Đốc Thị Trường Hàn Quốc