Ông Nguyễn Thanh Hà

Ông Nguyễn Thanh Hà
Ông Nguyễn Thanh Hà
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Thanh Hà đã tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành luật kinh doanh quốc tế tại Đại học Francois Rabelais de Tours (Cộng Hòa Pháp). Sau khi trở về làm việc tại Việt Nam luật sư Hà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư tại Việt Nam. Ông Hà là […]

  • Điện thoại:
  • Email:

Ông Nguyễn Thanh Hà đã tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành luật kinh doanh quốc tế tại Đại học Francois Rabelais de Tours (Cộng Hòa Pháp).

Sau khi trở về làm việc tại Việt Nam luật sư Hà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư tại Việt Nam.

Ông Hà là luật sư chuyên hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, doanh nghiệp và thương mại.

Ông chuyên tư vấn cho các dự án và các giao dịch có quy mô lớn liên quan tới bất động sản, năng lượng và khai thác các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài hành nghề luật sư, ông Hà còn đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại Học Viện tư pháp, là thành viên thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội thuộc liên đoàn Luật sư Việt Nam và là một diễn giả nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông.

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO