Ông Trần Trung Kiên

Ông Trần Trung Kiên
Ông Trần Trung Kiên
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Trung kiên là thạc sỹ Luật học tại Đại học Quốc gia Hà Nội và đã có hơn 14 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn đầu tư & doanh nghiệp. Trước khi gia nhập SB INVEST, luật sư Kiên giữ chức vụ Phó Giám đốc của một công ty luật danh tiếng […]

  • Điện thoại:
  • Email:

Ông Trần Trung kiên là thạc sỹ Luật học tại Đại học Quốc gia Hà Nội và đã có
hơn 14 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn đầu tư & doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập SB INVEST, luật sư Kiên giữ chức vụ Phó Giám đốc của một công ty luật danh tiếng tại Việt Nam. Hiện ông đang là Luật sư thành viên SB LAW, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị SB INVEST

Tại SB INVEST, ông Kiên chịu trách nhiệm về việc tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, hợp đồng và các giao dịch pháp lý phức tạp.

Bằng việc tham gia tư vấn cho các giao dịch mang tính quốc tế, luật sư Kiên
được tạp chí IFLR 1000 đánh giá cao và đề cập trong danh sách những luật sư tư vấn tại Việt Nam cho giới đầu tư quốc tế.

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO